De ruilverkaveling

In de jaren 1950 ging de mechanisatie hart vooruit b.v. ontwikkelingen in graslandverwerkingen.
Eind 1950 kwam de ruilverkaveling Tielerwaard West.
Komgronden (is zware kleigrond) werden herontgonnen en een structuurverbetering ondergaan. 
Eind 1960 werd in de Betuwe begonnen met verkaveling van de percelen op vrijwillige basis ook watergangen werden verbeterd. 
De bedoeling was een groot perceel rond je boerderij.

 Het land lag in Buurmalsen en Tricht overal verspreid, zo gingen de gedachten om hier aan
mee te werken. Een hele klus want iedere grond had zijn eigen waarden en werd dan ook
allemaal apart geschat.

melkveebedrijfhakkert.nl

Oude Hoevenseweg

In 1974 is begonnen met de bouw van de schuur en het woonhuis. De koeien zijn in april naar het weiland aan de Oude Hoevenseweg gegaan.
De schuur was in september klaar en de woning in oktober 1974.

 Door de jaren heen is de boerderij gegroeid: met aankoop van koeien, het opfokken van kalveren,
er zijn schuren bijgebouwd, grond gepacht, bijgekocht.

melkveebedrijfhakkert.nl

Er zijn droge en natte jaren geweest zoals in 1976 toen er beregend moest worden.
De melkquotering werd ingesteld in 1984.
In 1986 werd een mestsilo gebouwd.
De evacuatie voor het water in 1995. De koeien gingen naar Creil Leusden en naar Maarsen.

melkveebedrijfhakkert.nl

 Frits en Drika Hakkert hebben deze boerderij samen opgebouwd
en hier met hart en ziel voor gewerkt.
In 2007 is de boerderij overgenomen door hun zoon Gerard Hakkert.